Skiltning

Der er opsat skilte på søerne til regulering af den sejlende trafik
Generelt er det sådan at hastigheden på søerne er maksimalt 8 knob, og i snævringer er den maksimale hastighed 5 knob. 
Specielt i snævringer hvor man sejler tæt på beboelse og andre sejlende, er det god skik at holde øje med hvor stor en hækbølge man laver.  

 

Maximal fart 3 knob.
Skiltet står ved indsejlingen til Knudsø.

 

 

Maximal fart 5 knob.
Skiltet står ved indsejling til alle snævringer.

 

 

Maximal fart 8 knob.
Dette er den maximale fart på Silkeborg søerne.

 

 

Motorbåd forbudt.
Skiltet står ved indsejling til søer hvor motor sejlads ikke er tilladt.
Forbudet gælder ikke for ikke-motordrevne både og joller. 

 

 

Alt sejlads forbudt.
Skiltet afgrænser fugle beskyttelses områder.

 

Windsurfing forbudt.
I 80'erne lykkedes det Danmarks Naturfrednings Forening at overbevise Århus Amt om at netop Windsurfere ville skræmme den sorthalsede lappedykker væk fra søerne. Derfor blev der lavet forbud mod windsurfing på alle søer, untagen et område ud for "De små fisk" i Brassø, og i den østlige ende af Silkeborg Langsø.
Ingen kan længere huske hvornår de sidst har set en windsurfer på søerne, og skiltene står der endnu. Vi håber nu blot at skiltene ikke skræmmer andre fugle væk.

Retur