Redningsnummer

Ved de Danske kyster og søbredder er der opsat grønne skilte med numre og teksten SOS 112.

De er placeret på steder hvor der er anlagt badesteder, og steder hvor man færdes i nærheden af vand.

 

 


Skiltene oplyser om et nyt begreb vi skal til at lære, nemlig redningsnummer, og er opsat med det formål at undgå forvirring om hvor man befinder sig hvis man har brug for tilkalde hjælp i en nødsituation.

Disse skilte er også opsat her ved Silkeborg Søerne og hvis man kommer ud for en nødsituation hvor man har brug for at ringe efter hjælp, ringer man 112 og oplyser at man står ved det redningsnummer der står øverst på skiltet. I dette tilfælde nummer J254.

Alle badesteder i Danmark har fået tildelt et unikt redningsnummer, der består af et bogstav og tre cifre. Redningsnumrene er sat op ved kyster, søer, havnebade o.l. 
Redningsnumrene er etableret for at sikre, at Alarmcentralen i en nødsituation kan identificere præcist, hvor de skal sende redningsindsatsen til. I en nødsituation fx på en strand kan det være svært for de implicerede personer at angive den nærmeste adresse til Alarmcentralen. Med redningsnumre synlige fra vandet på alle badesteder kan man nu nemt referere til et bestemt geografisk sted og dermed undgå spild af livsvigtig tid.
Alarmcentralen har allerede kørselsvejledning til alle redningsnumre.
Det er de enkelte kommuner, der opsætter skiltene med redningsnumre.  

Hvis du har brug for at tilkalde hjælp mens du sejler på søerne, kan det være en fordel at kende skiltenes placering, da du så kan aftale med alarmcentralen at du sejler til et bestemt redningsnummer så der ikke opstår forvirring om hvor du har brug for hjælp.


C 870 Østre søbad
C 871 Vestre søbad
C 892 Hjejleselskabets bro ved AQUA
C 880 området ved kano ophaler pladsen foran campingpladsen ved Indelukket og ud langs åen
C 881 Ny Hattenæs
C 882 De små fisk


C 883 Ladepladsen i Sejs snævringen
C 891 udløbet af Milling bæk, også kaldet Savværket
C 884 Ålekroen
C 890 Svejbæk færge / Skyttehuset camping
C 885 Ludvigslyst


C 886 Laven
G 042 Sønder Ege
G 041 Knudhule

Du kan læse mere, og finde dagsaktuelle oplysninger på www.redningsnummer.dk

Retur